Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei, en navegar-hi n'acceptes l'ús. Més info x

Legal Notice

El lloc web i el domini comercialsubproductos.com corresponen a Comercial Subproductos SA, amb CIF A-17081076, domicili a C/ del Ter, 16 (Zona Industrial) de La Cellera de Ter de GIRONA, adreça electrònica info@comercialsubproductos.com i telèfon 972 422 432. Figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona tom 405, Llibre 313, foli 13, secció 3ª de societats, full 5849, inscripció 1ª.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a Comercial Subproductos SA, o a tercers que n'han autoritzat el seu ús. Comercial Subproductos SA presenta aquests continguts amb finalitats d'informació i publicitat.Comercial Subproductos SA és marca registrada. Comercial Subproductos SA autoritza la utilització tant dels continguts del lloc com de la marca Comercial Subproductos SA exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d'aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a Comercial Subproductos SA, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena a comercialsubproductos.com (framing).

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d'aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics són tractades amb el màxim de confidencialitat i només s'utilitzaran per atendre les sol·licituds d'informació o consultes. Únicament s'incorporarien a un fitxer en el cas que s'establís una relació comercial entre Comercial Subproductos SA i la persona interessada, i sempre amb el coneixement previ d'aquesta persona.

Les dades obtingudes en el formulari de registre d'un nou usuari, seran incorporades a un fitxer creat per Comercial Subproductos SA per a gestionar les relacions amb els seus clients i fer un seguiment de les comandes. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-se a Comercial Subproductos SA per qualsevol mitjà.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que Comercial Subproductos SA actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l'usuari del lloc web el consulti. Per això Comercial Subproductos SA manifesta que les referències dels productes i preus que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Comercial Subproductos SA fins a la confirmació expressa d'una comanda.
Comercial Subproductos SA es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
Comercial Subproductos SA no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc.

UTILITZACIÓ DE COOKIES

Comercial Subproductos SA informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en els processos interns de funcionament.

CONDICIONS D'ÚS

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.